De juiste beoefening van Hatha Yoga

De Hatha-Yoga bestaat uit langzame oefeningen die in een bepaalde volgorde op een specifieke wijze worden gedaan. De oefeningen worden Âsana’s genoemd. Het woord Âsana’s is Sanskriet voor: Verblijven in het nu, zonder doel, zonder prestatie. We vertalen dat met het woord houding, maar dat laat veel van de essentie van het woord weg. De Houding hoe je in het leven staat.

Bij de vele vormen van yoga richtingen, zijn de asana een belangrijk onderdeel. Veelal benoemt als Hatha Yoga of een eigen verzinsel maar blijft Hatha yoga de basis. Zelfs wanneer de Asana een simpele zitoefening om te mediteren is. Het resultaat is een uitgebalanceerd klierstelsel wat een positief effect heeft op je emotionele stabiliteit. De sleutel van een Asana is dat alle delen van de lichamen in balans komen, en uitgelijnd worden. In ieder geval moet de houding zo uitgebalanceerd zijn dat het makkelijk is voor het lichaam om in deze houding te blijven zitten zonder dat je daar bewust moeite voor hoeft te doen. Het juist beoefenen van Hatha yoga zorgt voor het gradueel ontwaken van de zeven krachtcentra.

  • Door de activering van de eerste chakra (Muladhara) verkrijgen we een staat van uitstekende vitaliteit.
  • Door de activering van Swadhistana chakra, zijn we zeker van harmonieuze sociale interacties en een gezonde seksuele lust.
  • Door Manipura Chakra te activeren vergroten we onze wilskracht en zelfvertrouwen.
  • Door Anahata Cakra (hartchakra) te openen ontvangen we de mogelijkheid tot oneindige liefde. Een goddelijke staat van zuivere liefde, zonder ons te richten naar een bepaald object/persoon.
  • Vishuddha chakra brengt een staat van intense zuiverheid en diepe spirituele intuïtie met zich mee.
  • Ajna Chakra geeft ons perfecte controle over ons subtiel lichaam en geeft paranormale krachten van helderziendheid.
  • Saharara is verantwoordelijk voor de staat van eenheid tussen de mens en het Absolute Transcendentale, de hoogste bewustzijnsstaat.

 

Door het in evenwicht brengen van de vrouwelijke en mannelijke aspecten van onze persoonlijkheid, door het openen van onszelf zodat we resoneren met de positieve energieën van de Macrokosmos, vergemakkelijkt Hatha Yoga een diepe transformatie van ons innerlijke zelf. Ons bewustzijn wordt vergroot tot het oneindige, het hart wordt gevuld met gelukzaligheid – dit zijn de ervaringen van vele mensen die dit spiritueel pad hebben bewandeld.

 

Houdingen, asana

Net zoals gezonde planten en bomen prachtige bloemen en heerlijke vruchten voortbrengen, zo veranderen "asanas", de yogahoudingen onze zintuigen, ons waarnemen en handelen, ontwikkelen harmonie door het hele functionerende lichaam en bevorderen soepelheid in het zenuwgestel.

De voornaamste functie van "asanas" is het verbeteren van onvolkomenheden in het lichaam, de energie die er doorheen stroomt en de "prana", de adem, zodat individueel bewustzijn en lichaamsintelligentie kunnen toenemen.

De structuur van "asanas" verandert niet omdat elke "asana" een kunst op zich is. 

Wanneer de beoefenaar een "asana" uitvoert doet hij dat eerst door de structuur van de houding te bestuderen; aritmetisch en geometrisch. Hij meet de dimensies en analyseert de vormen zodat hij de specifieke aspecten van die "asana" kan weergeven tijdens de uitvoering.

Asanas kunnen de vorm hebben van hoeken of driehoeken, recht of schuin, cirkels of bogen, rond of ovaalvormig.  De beoefenaar moet al deze punten in elke "asana" registreren door observatie en studie en dan handelen met het lichaam. Dit vergt totale betrokkenheid van het hele lichaam: zintuigen, geest, intelligentie, bewustzijn en zelf. We moeten oppassen dat er geen ruimte ontstaat voor leegte en onnadenkendheid in het bekende en het onbekende lichaam van de beoefenaar. Het is nodig structuur, proces en functies te begrijpen van een "asana" en de interactie daarvan met lichaam, geest en ziel. In elke "asana" moet je intelligentie en bewustzijn.Menu