Hatha yoga

Het woord hatha komt van ‘ha’ en betekent zon (+), en ‘tha’ betekent maan (-); Hatha Yoga is dus de vereniging van ‘plus’ en ‘min’, de twee tegenovergestelde krachten in het menselijke lichaam. Voor hatha yoga is wel bewustzijn nodig, wat je waarachtige bewust bent. Wat speelt er? Kun je luisteren naar je gevoel en dat doe je niet met je oren. Weten welke handeling er gevraagd wordt gas geven of remmen?

Zonder bewustzijn is er geen hatha yoga mogelijk. Wel de richting en intentie om dit tot stand te laten komen. Zodat het “leven” kan beginnen.

De houding hoe je in het leven staat en de langdurige verharding daarin uit zich in de houding van je fysieke lichaam (en andere lichamen) reflecteren en werkt door in alle organen en lichaamsdelen. Elk onderdeel van je lichaam tot aan de anu aan toe, anu is een sanskriet naam voor het kleinste deeltje van een cel. Elke gedachte heeft volledig invloed op onze cellen. De informatie van elke cel wordt steeds weer vernieuwd (als het ware gekopieerd, karma overdracht). Zuiver en schoon, maar op alles waar je tegen bent komen negatieve ziekmakende cellen uit voort.

Elke aandoening komt voort uit een emotionele aard, waardoor de energie niet juist meer kan gaan stromen in het lichaam, er ontstaan dan stagnaties van energie. Hierdoor kunnen er diverse ontsporingen optreden in het lichaam zoals wild vlees waarmee je eigen invullingen geeft van wetten en niet luisteren naar de natuurwetten.

Micro zowel macro, of alles zit in alles en elke cel en elk lichaamsdeel zitten ook weer alle andere elementen. De westerste geneeskunde kijken voornamelijk organensystemen op zichzelf. Oosterse geneeskunde zoals Ayurveda kijkt veel meer naar de verbindingen tussen alle elementen.

Kruiden, chemicaliën (medicijnen) kunnen vaak wel weer activatie ’s tot stand laten komen. Het geldt ook voor alle therapieën en alternatieve geneeswijze zoals acupunctuur e.d. Maar als de kern, dat wat er aan ten grondslag ligt en emotionele houding niet helder en tot licht kan komen, zal de duisternis zich weer opnieuw manifesteren.

Stil staand water gaat rotten “pool des doods”. Stromend water leeft, vitaal helder en kracht. Bij voorbeeld de verkwikkende energie van een douche wat op je in kan werken. Lekker lopen of ander fysieke inspanningen waarvan je voelt dat het je goed doet. Tussen deze twee hoofd energieën zit het bewustzijn en geeft je de kans om deze energie te realiseren en het Zelf te realiseren.

De Hatha-Yoga bestaat uit langzame oefeningen die in een bepaalde volgorde op een specifieke wijze worden gedaan. De oefeningen worden Âsana’s genoemd. Het woord Âsana’s is Sanskriet voor: Verblijven in het nu, zonder doel, zonder prestatie. We vertalen dat met het woord houding, maar dat laat veel van de essentie van het woord weg. De Houding hoe je in het leven staat. Bij de vele vormen van yoga richtingen, zijn de asana een belangrijk onderdeel. Veelal benoemt als Hatha Yoga of een eigen verzinsel maar blijft Hatha yoga de basis. Zelfs wanneer de Asana een simpele zitoefening om te mediteren is. Het resultaat is een uitgebalanceerd klierstelsel wat een positief effect heeft op je emotionele stabiliteit. De sleutel van een Asana is dat alle delen van de lichamen in balans komen, en uitgelijnd worden. In ieder geval moet de houding zo uitgebalanceerd zijn dat het makkelijk is voor het lichaam om in deze houding te blijven zitten zonder dat je daar bewust moeite voor hoeft te doen.

 

Asana

Asana betekent houding. Het doel van de asana’s is om de doorstroming van energie in ons lichaam en wezen tot stand te laten komen. Daardoor ontstaat standvastigheid, soepelheid en gezondheid. Asana's brengen stabiliteit en maken de ledematen licht.  Ook heeft het een positieve werking op psychisch en spiritueel niveau.

Asana (Sanskriet voor zit(ten), (ver)blijven, houding, bestaan) is een lichaamshouding waarmee de yogabeoefenaar zijn lichaam fysiek rekt en strekt om daarmee lenigheid, gevoel voor evenwicht, uithoudingsvermogen en vitaliteit te ontwikkelen. De beoefenaar leert echter ook aandacht en alertheid tijdens het mentale beeld, de beweging en het aannemen van de houding. Asana's zijn goed geschikt om grenzen van het lichaam te leren kennen. Een Asana beheersen is een samenwerking van een lichaamshouding die op de juiste wijze trachtte  uitvoeren en  de beheersing van bepaalde subtiele energiestromen in de bepaalde asana.

Asana’s zijn dus fysieke houdingen. Een  asana is een belangrijk onderdeel van de Hatha Yoga. Het zijn oefeningen om stagnaties van doorstromingen weer in harmonie te brengen. Asana's zijn geschikt om jezelf en je grenzen te leren kennen en kunnen een mens brengen tot zelfverwerkelijking. Zodra men een houding aanneemt het kan men zeggen dat het lichaam de grens aangeeft. Wanneer de grens is bereikt zal dit in eerste instantie een ongemakkelijk gevoel geven.Menu