Asana

Asana betekent houding. Het doel van de asana’s is om de doorstroming van energie in ons lichaam en wezen tot stand te laten komen. Daardoor ontstaat standvastigheid, soepelheid en gezondheid. Asanas brengen stabiliteit en maken de ledematen licht. Ook heeft het een positieve werking op psychisch en spiritueel niveau.

Asana (Sanskriet voor zit(ten), (ver)blijven, houding, bestaan) is een lichaamshouding waarmee de yogabeoefenaar zijn lichaam fysiek rekt en strekt om daarmee lenigheid, gevoel voor evenwicht, uithoudingsvermogen en vitaliteit te ontwikkelen. De beoefenaar leert echter ook aandacht en alertheid tijdens het mentale beeld, de beweging en het aannemen van de houding. Asanas zijn goed geschikt om grenzen van het lichaam te leren kennen.

Een Asana beheersen is een samenwerking van een lichaamshouding die op de juiste wijze tracht te uitvoeren en de beheersing van bepaalde subtiele energiestromen in de bepaalde asana. Asana’s zijn dus fysieke houdingen. Een  asana is een belangrijk onderdeel van de Hatha Yoga. Het zijn oefeningen om stagnaties van doorstromingen weer in harmonie te brengen.

 

De ware betekenis van Asanas

In de authentieke yogabeoefening zijn asanas (houdingen) veel meer dan alleen maar lichaamsoefeningen. De ware bedoeling van asanas is om de beoefenaar in resonantie te brengen met een bepaalde vorm van subtiele energie die uit het universum komt. Iedere asana is een bepaalde lichaamshouding die een resonantie opwekt met een bepaalde energievorm of type. Deze energie kan door het lichaam geabsorbeerd en uitgedrukt worden, waardoor de beoefenaar verschillende emotionele en mentale toestanden kan meemaken. Op die manier kunnen de asanas gebruikt worden als instrument om de verschillende bewustzijnstaten te begrijpen en te beheersen.  Het is met andere woorden een efficiënte methode voor spirituele transformatie.

 

Het verschil tussen sport/gymnastiek en asana's

Gymnastiek wordt beoefend met snelle bewegingen die uitgevoerd worden door de spieren en de spiervezels. De spieren hebben energie nodig om die gymnastiek te kunnen beoefenen en daarvoor hebben ze zuurstof en glucose nodig. Deze zuurstof en glucose worden verbrand om de cellen energie te geven. Gymnastiek en sport doen het hart sneller slaan waardoor ook het ritme van de ademhaling omhoog gaat. Bij het beoefenen van asana's zou de hartslag, de ademhaling en de bloeddruk niet omhoog mogen gaan, ze zouden moeten dalen. Snelle bewegingen dienen vermeden te worden. Yoga doet aan energiebehoud.
           

  Gymnastiek / Sport Yoga Asana
Bewegingen Dynamisch Rustig
Bewegingen Snel Traag
Bewegingen Isotonisch Isometrisch
Hartslag Stijgt Daalt
Ademhalingsritma Stijgt Daalt
Bloeddruk Stijgt Daalt

 

  • Isotonisch betekent dat de lengte van de spieren verandert waardoor deze zuurstof nodig heeft. Dat maakt dat de beweging beschouwd wordt als sport of gymnastiek.
  • Isometrisch betekent dat er geoefend wordt met ontspannen spieren, de “toning” van de spieren blijft hetzelfde, ze hebben geen extra energie nodig. Yoga Asana is geen gymnastiek, Yoga Asana is ontspanning.

 

Er zijn 3 soorten van houdingen

  • Staande houdingen zorgen voor vitaliteit
  • Zittende houdingen zijn kalmerend
  • Liggende houdingen zijn rustgevend
  • De draaiingen zijn zuiverend (als het uitknijpen van een spons)

 

De 3 fase van de houdingen, die gelijkmatig verdeelt zijn (tijdsbestek)

1/3e     In de oefeningen gaan
1/3e     Vast houden
1/3e     Uit de oefening gaan

De geest is lastiger te temmen dan de adem. De adem is de verbinding tussen lichaam en geest. Yoga zorgt dat de drie-eenheid: adem, lichaam, geest, die tot stand komt. Afhankelijk van je ontwikkeling (spiritueel) heeft de Adana zijn uitwerking. Dit heeft weinig te maken met je leeftijd, gezondheid of achtergrond. Yoga gaat uit van de mogelijkheden van het individu. Nooit van zijn beperkingen.

 

De Wetenschap van de Lichaamshoudingen: ASANA

Terwijl je lichaam het zwaartepunt zoekt in een bepaalde houding onderzoek jij waar het zwaartepunt in je leven ligt. Hierdoor wordt concentratie en discipline ontwikkeld. Doordat je continu concentratie voelt, en waarneemt wat er met het lichaam gebeurt tijdens de asana zal de mentale activiteit toenemen en zal het bewustzijn vergroot worden en krijgen de hersenen meer zuurstof. De energie en de levenslust zijn rechtstreeks verbonden met de wervelkolom die als elektriciteit geleiding van en naar de hersenen loopt. Door de ontspanning ontstaat een meditatieve staat en zal het bewustzijn zich bewuster zijn van zijn kosmische bestaan.

Ontspanning is een aparte kunst, de kwaliteit van de ontspanning hangt af van de intensiteit waarmee de asana zal worden uitgevoerd. Tijdens de asana zal ook de werking van de andere acht takken doorwerken: yama, niyama, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana en samadhi worden beoefend. Door asana's te oefenen ontwikkelt men lenigheid, gevoel voor evenwicht, uithoudingsvermogen en vitaliteit. De beoefenaar leert echter ook aandacht en alertheid tijdens het mentale beeld, de beweging en het aannemen van de houding te bewerkstelligen.

De invloedssfeer van een Asana strekt zich uit naar de volgende systemen: de bloedsomloop, het lymfatisch stelsel, het endocriene systeem, het zenuwstelsel, de huishouding van de Pranische Energie en de energiehuishouding van het centrale kanaal van de wervelkolom; Susanna Nadi. Door dit kanaal zal onder de juiste omstandigheden Kundalini-Shakti haar reis omhoog door de Chakra’s aanvangen.

Asana's versterken de spieren en de organen, schenken emotionele stabiliteit en vertrouwen in eigen kracht, geven balans en verbeteren de ademcapaciteit aanmerkelijk. Door jaren lang asana's te beoefenen leer je uiteindelijk een keus te maken uit de enorme verscheidenheid aan yoga-houdingen. Door elke dag, of ten minste een paar keer per week te oefenen, kunnen de oefeningen steeds gemakkelijker worden uitgevoerd.

 

Hoe werken de asanas?

De yogahoudingen werken op vele verschillende manieren. De eerste en meest duidelijke manier is het effect die de houdingen op de gezondheid van het lichaam hebben. Dit komt voornamelijk door hun invloed op de klieren en op het endocriene systeem. Gedurende de houding wordt er druk uitgeoefend op verschillende klieren en die worden zo gestimuleerd waardoor hun functie en hun hormonale afscheiding genormaliseerd wordt. Indien je deze effecten wilt bereiken moet je de houdingen voor lange tijd aanhouden, een belangrijk aspect dat in de meeste Westerse yogascholen vergeten wordt!

De tweede manier waarop de yogahoudingen werken is door hun effect op de subtiele energetische structuur van het lichaam. Volgens Tantra is het menselijke lichaam een zeer complex netwerk van subtiele kanalen, nadi’s genoemd. Het lichaam bestaat uit duizenden nadi’s, sommige belangrijker dan andere, maar iedere nadi is de drager van een bepaalde energie. De nadi’s komen samen op sommige sleutelpunten in het lichaam en dit zijn de de gekende chakra’s of subtiele krachtcentra. Door het uitvoeren van de asanas wordt het energetisch circuit van het lichaam gesloten en wordt de energie doorheen bepaalde nadis geleid naar bepaalde chakra’s. Dit brengt speciale effecten met zich mee op lichaam en geest. Om de effecten te bereiken is het daarom van belang dat de beoefenaar weet welke asana werkt met welke energievorm en naar waar de energie moet gestuurd worden.

 

Resonantieproces

De belangrijkste manier waardoor asana’s werken, is echter het resonantieproces. “Resonantie” komt van het Latijnse ‘resonare”, wat “weerklinken”, “vibreren” betekent. Het resonantieproces werkt met twee systemen; in ons geval het menselijke wezen (microkosmos) en het universum (macrokosmos) die beide een gemeenschappelijke vibratiefrequentie hebben. Alles wat bestaat in de macrokosmos bestaat ook in ons, de microkosmos, en datgene wat niet in ons bestaat, bestaat ook niet in de macrokosmos, dit is de wet van correspondentie. Iedere chakra gelegen in de microkosmos van ons menselijk subtiel lichaam komt overeen met een externe, oneindige chakra of energiesfeer van de macrokosmos. Wanneer de yogi een asana uitvoert creëert de specifieke energie van die chakra een connectie met de overeenkomstige subtiele energie van het Universum en door het resonantieproces gebeurt er zo een energietransfer. Een belangrijk punt is: dit proces wordt versterkt door concentratie. De yogi moet niet alleen weten waar hij de energie moet sturen gedurende de houding, m.a.w. welke chakra hij moet activeren, maar hij moet ook weten met welke energievorm hij een resonantie maakt en welk effect dit oproept.

Bijvoorbeeld, in de houding Bhujangasana ligt de focus ter hoogte van de hart chakra (Anahata). Gedurende deze houding moet de yogi zich op dit niveau concentreren en gelijktijdig het gewenste effect mentaal oproepen, in dit geval een gevoel van zuivere liefde. Als dit proces correct wordt uitgevoerd dan zal er een resonantie ontstaan tussen de hart chakra van de yogi en de oneindige macrokosmische sfeer van liefde (Maha Anahata Cakra) en zal er een oneindige hoeveelheid energie van liefde in zijn hart worden overgedragen.

Hoewel alle subtiele krachten van de macrokosmos perfect voorzien zijn van oneindige kracht, zijn deze in de microkosmos vaak latent en bestaan ze vaak alleen potentieel. Bijvoorbeeld, in theorie kan een persoon de mogelijkheid hebben om zuivere oneindige liefde te ervaren, toch kan het zijn dat deze persoon deze liefde niet zo ervaart wegens een gebrek aan resonantie met die energievorm van de macrokosmos. Door de juiste asanas uit te voeren kan deze persoon de resonantie met die energieën die hij mist oproepen en zo de deuren openen naar gevoelens en staten die hij normaal niet zou ervaren. Op die manier kunnen asanas gezien worden als waardevolle instrumenten voor spirituele transformatie.

We kunnen stellen dat er geen “ware” Hatha Yoga bestaat die het gebruik van chakra meditatie en chakra bewustzijn uitsluit. Als een niet-yogi naar een yogi kijkt die asanas uitvoert, kan die denken dat datgene wat hij ziet, het enige is wat er is. Het geheim van asanas is niet de houding op zich, maar wel de mentale concentratie die erbij hoort. Het ultieme doel van de asanas; het Bewustzijn voelen stromen van de periferie van het lichaam naar het centrum en van het centrum terug naar de periferie.Menu